Nowy produkt w ofercie CEMEX Beton B20

CEMEX wdraża nowy produkt w biznesie chemii budowlanej – „Beton B20”. Jest to sucha mieszanka betonowa, gotowa do użycia bezpośrednio po zarobieniu wodą.Produkt stanowi alternatywę dla betonów i posadzek wykonywanych metodą tradycyjną (na budowie). Zaletą produktu jest możliwość aplikacji zarówno ręcznej, jak i mechanicznej (za pomocą miksokreta). Ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być stosowany do:

• wykonywania posadzek,

• drobnych prac betonowych (np. osadzanie i wypełnianie słupków ogrodzeniowych),

• wykonywania warstw dociskowych, profilowanie spadków,

• wykonywania drobnych elementów betonowych - cokolików, nadproży, schodów, balkonów itp.

• wykonywania wieńców, stropów, fundamentów,

• napraw betonu i posadzek, uzupełniania ubytków,

• małej architektury.

Produkt, po związaniu i stwardnieniu, jest odporny na wilgoć i mróz. Z normowego punkt widzenia jest to mocny i trwały beton klasy B20 (C16/20 wg PN-EN 206-1). Produkt został ujęty w grupie „Posadzek” i oznaczony symbolem CX-P220.

Powrót do listy